• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

БОЛОВСРОЛ СУДЛАЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ АМЖИЛТТАЙ ХАМГААЛЛАА

2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдөр БХЭШХ-ийн Батлан хамгаалахын дүн шинжилгээний төвийн Эрдэм шинжилгээний ажилтан, МУИС-ийн ШУС-ийн НУС-ын Боловсрол, сэтгэл судлалын тэнхимийн докторант Бямба овогтой Баатарсүрэн “Ажлын байран дахь сургалтын аргуудыг судалсан үр дүн” сэдэвт боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг горилсон диссертациа хэлэлцүүлж, Боловсрол судлалын докторын ажил хамгаалуулах эрдмийн зөвлөлийн 2019 оны 6 дугаар сарын 21-ний өдрийн №03 тоот тогтоолоор Боловсрол судлалын доктор (Ph.D)-ын зэрэг амжилттай хамгааллаа. 

Боловсрол судлалаар докторын ажил хамгаалуулах эрдмийн зөвлөл

ЗАРЛАЛ

2019-10-07 13:49:00
2019-10-07 13:46:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-17 11:08:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-29 16:33:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ