• НҮҮР
 • БИДНИЙ ТУХАЙ
  v
 • УДИРДЛАГА
  v
 • СУРГАЛТ
  v
 • АЛБА, НЭГЖ
  v
 • ХҮРЭЭЛЭН, СУРГУУЛИУД
  v
 • ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙ
  v
 • ГАДААД ХАРИЛЦАА
  v
Эрхэм зорилго Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах нийтлэг эрх ашигт нийцсэн цэргийн болон иргэний боловсрол, сургалт, эрдэм шинжилгээний тэргүүлэх менежменттэй судалгааны их сургууль болно.

МАГИСТРАНТУР, ДОКТОРАНТУРЫН СУРГАЛТАНД ЭЛСЭЛТ АВНА.

YБХИС-ийн 2019-2020 оны хичээлийн жилийн нэгдүгээр улиралд магистрантур, докторантурын сургалтад дараах хөтөлбөрөөр суралцагч элсүүлнэ. Үүнд:

Магистрын хөтөлбөрт:

      1. Цэрэг, захиргааны удирдлага

      2. Төрөл, тусгай мэргэжлийн цэргийн урлаг

     3. Артиллерийн зэвсэглэл

     4. Зенитийн пуужингийн зэвсэглэл

     5. Зенитийн артиллери-электроник

    6. Радио техник

    7. Цэргийн материал, техникийн хангалт

    8. Хуягт танкийн техник

    9. Цэргийн химийн техник, зэвсэг

   10. Цэргийн авто, гинжит машин

   11. Холбооны техник, хэрэгсэл

   12. Цэргийн удирдлагын автоматжуулалт

   13. Цэргийн зэвсэглэл

   14. Цэргийн инженерийн техник

   15. Цэргийн зам, гүүрийн инженер

   16. Цэргийн тусгай барилга байгууламж

   17. Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал

   18. Байлдааны техник, зэвсгийн инженерчилэл

   19. Цэргийн түүх судлал

   20. Аюулгүй байдал судлал

   21. Батлан хамгаалах судлал

   22. Зэвсэгт хүчний байгуулалт

   23. Цэргийн сэтгэл зүйн хангалт

   24. Цэргийн сургалт судлал

   25. Байлдааны хангалт

   26. Нийтийн удирдлага

Докторын хөтөлбөрт:

   1. Батлан хамгаалах судлал

   2. Аюулгүй байдал судлал

   3. Дайн, цэргийн урлаг судлал

   4. Цэргийн удирдлага

   5. Дайны бус цэргийн ажиллагаа

   6. Цэргийн сургалт судлал

   7. Цэргийн түүх судлал

   8. Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал

   9. Зэвсэгт хүчний байгуулалт

ҮБХИС-ийн магистрын хөтөлбөрт элсэхээр бүртгүүлэгч нь бакалаврын зэрэг, докторын хөтөлбөрт элсэхээр бүртгүүлэгч нь магистрын зэрэг эзэмшсэн байна. Магистр, докторын сургалтад элсэхийг хүсэгчид 2019 оны 8 дугаар сарын 15-

наас 2019 оны 9 дүгээр сарын 04ий өдрүүдэд ҮБХИС-ийн хичээлийн I байр, Ахисан түвшний сургалтын албаны 211 тоотод ирж бүртгүүлнэ үү.

Бүртгүүлэхээр ирэхдээ дараах бичиг, баримтыг авч ирнэ. Үүнд:

-                         Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;

-                         Өргөдөл;

-                         Төрийн албан хаагчийн анкет;

-                         Магистрын хөтөлбөрт элсэгч нь бакалаврын диплом, хавсралтын эх хувийг наториатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт, докторын хөтөлбөрт элсэгч нь бакалаврын болон магистрын диплом, хавсралтын эх хувийг наториатаар баталгаажуулсан хуулбарын хамт;

-                         Цээж зураг 2 хувь;

-                         Бүртгэлийн хураамж 20000 ₮

Элсэлтийн шалгалт: 2019 оны 09 дүгээр сарын 5, 6-ны өдрүүдэд ҮБХИС-ийн хичээлийн I байрны 208, 209 тоот өрөөнд 9.30-д эхэлнэ.

Шалгалтын нэгдсэн дүнг 2019 оны 09 дүгээр сарын 10-нд mndu.gov.mn сайтад байршуулна.

Доктор, магистрын хөтөлбөрт элсэхээр бүртгүүлэгчдээс дараах шалгалтыг авна.

Ø  Мэргэжлийн шалгалт

Ø  Ярилцлага (бүртгүүлэгч нь ярилцлагад орохдоо бүтээлийн жагсаалт, магистрын ажил, диссертаци бичих сэдвийн танилцуулга, бүтцийн төлөвлөгөө авч ирнэ.)

Харилцах утас, хаяг:   Ахисан түвшний сургалтын алба: 94095225, 86100101, 99092890, mndu.gov.mn

ЭЛСЭЛТИЙН ШАЛГАЛТЫН ХУВААРЬ

Магистрын хөтөлбөрт элсэгчдээс: 

Шалгалт авах

чиглэл 

Огноо

Цаг

Шалгалт авах

хэлбэр 

Шалгалт авах

газар 

1

Мэргэжил

2019.09.05

10.00-11.30

Бичгээр

210 тоот

2

Сэдвийн

ярилцлага

 

2019.09.05

14.00-16.00

 

Сонгосон

сэдвээр бэлдсэн

танилцуулга 

210 тоот

 

3

Нэгдсэн дүн

танилцуулах 

2019.09.10

14.00

mndu.gov.mn.

 


Докторын хөтөлбөрт элсэгчдээс: 

Шалгалт авах

чиглэл

Огноо

Цаг

Шалгалт авах

хэлбэр 

Шалгалт авах

газар 

1

Мэргэжил 

2019.09.05

10.00-11.30

Бичгээр

209 тоот

2

Сэдвийн

ярилцлага

2019.09.05

14.00-16.00

 

Сонгосон сэдвээр бэлдсэн

танилцуулга 

209 тоот

3

Нэгдсэн дүн

танилцуулах

2019.09.10

14.00

mndu.gov.mn.

 

 

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬ

ЗАРЛАЛ

2019-11-01 13:49:00
2019-10-07 13:49:00
2019-09-20 18:25:00
2019-09-12 9:22:00
2019-09-04 10:18:00
2019-08-31 11:02:00
2019-08-21 16:44:00
2019-08-14 12:58:00
2019-08-14 12:25:00
2019-07-17 16:17:00
ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Дээш
 • МАНАЙ СҮЛЖЭЭНД НЭГДЭЭРЭЙ