АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ АЖЛЫГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ