Бүтцийн нэгж, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал дарга нарын анхааралд

2021оны 3 р сарын 10, 11-ний өдрүүдэд вакцинжуулалтад хамрагдсан болон хамрагдаагүй ажилчин албан хаагчдын судалгааг 2021оны 3 р сарын 16-ний дотор Ар талын хэлтэст ирүүлнэ үү.