Бүтцийн нэгж, бүрэлдэхүүн сургуулийн захирал дарга нарын анхааралд

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛЬ, БҮТЦИЙН НЭГЖҮҮДИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙ “КОВИД-19” ЦАР ТАХЛЫН УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ ВАКЦИНД ХАМРАГДСАН БАЙДЛЫН МЭДЭЭГ ДАРААХ ЗАГВАРААР ХИЙЖ mendee80109922@gmail.com ХАЯГААР ИРҮҮЛНЭ ҮҮ