“ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН ХӨГЖЛИЙН ЧИГ ХАНДЛАГА” СЭДЭВТ ОНЛАЙН ЛЕКЦ БОЛЛОО

Өнөөдөр АБДС-ийн Эдийн засаг, менежментийн тэнхимээс “Багшийн ур чадвар” сэдэвт заах арга зүйн өдрийн ажлын хүрээнд Боловсролын зээлийн сангийн захирал, доктор (Ph.D) Ж.Ариунболд “Дээд боловсролын хөгжлийн чиг хандлага” сэдвээр онлайн лекц уншлаа. Лекцийн арга хэмжээнд тус сургуулийн бүх тэнхимийн дарга, багш нар идэвхитэй оролцож, лекцийн төгсгөлд хоорондоо харилцан санал бодол, арга барил, туршлагаа солилцлоо.

Боловсролын зээлийн сангийн захирал, доктор (Ph.D) Ж.Ариунболд