ЗАРЛАЛ

2021 оны 03 дугаар сарын 09-ний өдөр зөвхөн бүрэлдэхүүн сургуулиудын захирлууд, хэлтсийн дарга нар ажиллана. Мөн 03 дугаар сараас эхлэн тоглогдсон “Анна Каренина” жүжиг үзсэн албан хаагч болон ойр дотны хүмүүс УОК-ийн шийдвэрийн дагуу шинжилгээнд хамрагдана уу!

Захиргаа удирдлагын хэлтэс