ОФИЦЕР, АХЛАГЧ НАРЫН ТҮВШИН ТОГТООХ ҮЗЛЭГИЙН БИЕИЙН ТАМИРЫН ШАЛГАЛТАД БЭЛТГЭХ ХУВААРЬ

Д/д ХАРЪЯАЛАХ СУРГУУЛЬ НЭГЖ ӨДӨР, ЦАГ ХИЧЭЭЛ ЯВАГДАХ ГАЗАР СЭДЭВ БАГШ
1 1-р бүлэг V/31, VI/04

10.00-12.00

 

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн БЕХД, гранат холд шидэх техник А.х Э.Мөнхболд

/99046786/

VI/02, VI/05

13.00-15.00

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Хүчний дасгалууд, савлуурт өнцөг барих техник А.д Б.Батболд

/88013330/

VI/03, VI/06

10.00-12.00

15-р хороолол хөл бөмбөгийн талбай Хурд, тэсвэр хөгжүүлэх дасгалууд, нам гараа, босоо гарааны техник А.х О.Гантулга

/98119297/

2 2-р бүлэг V/31 VI/04

13.00-15.00

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн БЕХД, гранат холд шидэх техник А.х Э.Мөнхболд

/99046786/

VI/02, VI/05

10.00-12.00

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Хүчний дасгалууд, савлуурт өнцөг барих техник А.д Б.Батболд

/88013330/

VI/03, VI/06

13.00-15.00

15-р хороолол хөл бөмбөгийн талбай Хурд, тэсвэр хөгжүүлэх дасгалууд, нам гараа, босоо гарааны техник А.х О.Гантулга

/98119297/

3 3-р бүлэг VI/02, VI/05

13.00-15.00

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн БЕХД, гранат холд шидэх техник А.х Э.Мөнхболд

/99046786/

VI/03, VI/06

10.00-12.00

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн Хүчний дасгалууд, савлуурт өнцөг барих техник А.д Б.Батболд

/88013330/

V/31, VI/04

10.00-12.00

15-р хороолол хөл бөмбөгийн талбай Хурд, тэсвэр хөгжүүлэх дасгалууд, нам гараа, босоо гарааны техник А.х О.Гантулга

/98119297/

4 Эмэгтэй ЦАХ-ид V/31, VI/02,

VI/04-ний өдрүүдэд

10.00-12.00

Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн БЕХД, гранат холд шидэх техник, хурд, хүч, тэсвэрийн дасгалууд Х.ч Б.Батдэмбэрэл /99145358/

А.х Г.Тунгалаг

/99765776/

1-Р БҮЛЭГ:  БХЭШХ, ЭШИХ, Захиргаа удирдлагын хэлтэс, Санхүүгийн хэлтэс,  Сургалтын хэлтэс, Ар талын хэлтэс,

2-Р БҮЛЭГ:  ЦНДС

3-Р БҮЛЭГ:  БХМСҮТ,ЦХК, СБ, ХҮР