“ҮБХИС-ийн Эрдмийн их чуулган-2021”

“ҮБХИС-ийн Эрдмийн их чуулган-2021” багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн 12.00 цаг, суралцагчдын эрдэм шинжилгээний хурал 2021 оны 04 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 12.00 цагаас тус тус Zoom программ болон Facebook-ийн live гэсэн хоёр төрлийг ашиглан цахимаар зохион байгуулагдана.