Үр дүнд суурилсан бодлого, төлөвлөлт, хяналт-шинжилгээ, үнэлгээ


http://surgalt.unelgee.gov.mn энэ хаягаар орж үзнэ. 5 цагийн сургалтад амжилттай суусны дараа сорилго авч 70 -аас дээш оноо авбал Гэрчилгээ авна. Захиргаа удирдлагын хэлтэс Сургалтад суусан хүмүүсийг Гэрчилгээний хуулбараар бүртгэнэ