АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨВ

 Эрхэм зорилго: “Аюулгүй байдлын үндэс, олон улсын харилцаа, хууль эрх зүй, энхийг дэмжих ажиллагааны  онолын мэдлэг, чадвар, дадлага олгох”   Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл Аюулгүй байдал, олон улсын харилцаа, энхийг дэмжих ажиллагааны сургалт зохион байгуулж явуулах; НҮБ-ын Энхийг дэмжих ажиллагаа болон олон улсын цэргийн ажиллагаанд оролцох офицеруудад онолын мэдлэг, дадлага олгох; Олон улсын хамтарсан сургалт, […]

ЦЭРГИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго: “Тайван болон байлдааны цагт нэгтгэл, ангийг удирдах, мэдлэг, дадлага, чадвар олгох” Зорилт: Тайван цагт цэргийн анги, байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын талаар мэдлэг, дадлага олгох; Операц, байлдааны ажиллагааг зохион байгуулах,тэдгээрт төрөл мэргэжлийн цэргийг хэрэглэх мэдлэг, ур чадвар олгох; Операц, байлдааны ажиллагаанд тагнуул, инженер, РЭТ, холбоо, хими, цэргийн ар тал, техникийн хангалтыг зохион[…..]

ЦЭРГИЙН СТРАТЕГИЙН ТӨВ

Эрхэм зорилго: “Оператив-тактикийн мэргэжлээр мэдлэг, дадлага, чадвар олгох” Зорилт: Төвийн багш нарын удирдан явуулдаг хичээлүүдээр сургалтын хөтөлбөр, сэдвийн төлөвлөгөө боловсруулж, хичээл заах сургалтын орчинг бүрдүүлэх; Суралцагч нарт төрийн цэргийн бодлого, цэргийн стратеги, операцын онолын суурь мэдлэгийг олгох; Үндсэн төрлийн байлдаанд МББр-ын байлдааны ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, явуулах онолыг суралцагч нарт олгох; Багш нарын мэдлэг, дадлага,[…..]

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи /БХУА/ нь  анх Батлан хамгаалахын сайдын 1993 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 19 дүгээр тушаалаар  “Оперативийн факультет” нэртэйгээр байгуулагдаж, Монгол улсын Зэвсэгт хүчин дотооддоо цэргийн дээд боловсролтой удирдах офицер бэлтгэж эхэлсэн. Цэргийн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд ЦИС-ийн бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор 1996 онд “Команд штабын институт” болж, улмаар 1999[…..]