ЦЭРГИЙН ИНЖЕНЕР, ХИМИЙН ТЭНХИМ

Зорилго: Зэвсэгт хүчин, төрийн цэргийн байгууллагуудын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн цэргийн инженер, химийн мэргэжлээр мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, магистр, бакалаврын болон мэргэжлийн боловсролтой боловсон хүчин бэлтгэх; цэргийн инженер, химийн  техник, технологийн ашиглалтыг сайжруулах, инновацийг нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэн нутагшуулах Зорилт: Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсронгуй болгон шинэчлэх, сургалтын орчинг бүрдүүлэн сургалтыг үр дүнтэй, зохион байгуулах […]

Цэргийн холбоо, кибер аюулгүй байдлын тэнхим

ТҮҮХИЙН ТОВЧООН Ардын Засгийн Газрын 1921 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 28 дугаар хуралдаан дээр жанжин Д.Сүхбаатар телефон, цахилгаан мэдээний мэргэжилтэн бэлтгэх Цэргийн сургуулийг байгуулах санал гаргаж, техник хэрэгслийг нь Зөвлөлт Орос Улсаас авчрах тухай хэлэлцэн баталсан явдал юм. Тэрхүү шийдвэрийг үндэслэн Цэргийн яамны ЦЕС-ийн бүрэлдэхүүнд «Төмөр утасны ангийг байгуулах тухай” 1922 оны 3[…..]

Цэргийн ар талын тэнхим

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Монгол Улсын үндэсний эрх ашиг, тусгаар тогтнолыг эрхэмлэн дээдэлсэн цэргийн хэргийн өндөр мэдлэгтэй ар талын албадын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын орчинг бүрдүүлэн Зэвсэгт хүчний өнөөгийн шаардлагыг хангасан боловсон хүчин бэлтгэх, ар талын хангалтын тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил явуулна..   ЦЭРГИЙН АР ТАЛЫН ТЭНХИМИЙН ТОВЧ ТҮҮХ:   Монгол Ардын Арми Ар талын боловсон[…..]

Артиллер, зэвсгийн тэнхим

Тэнхимийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл, бодлого нь: Цэргийн шинжлэх ухааны үндсэн ухагдахуун, нийгэм улс төр, зах зээлийн эдийн засаг, удирдлагын онол арга барил, дадлагыг эзэмшсэн шинжлэх ухаан, технологийн дэвшилтэт аргыг өөрийн ажил мэргэжилдээ хэрэглэх чадвартай Зэвсэгт хүчинд артиллерийн болон зэвсгийн салаан захирагч түүнтэй адилтгах  албан тушаал эрхлэхэд шаардлагатай мэдлэг, чадвар, хандлагатай, боловсролын бакалавр зэрэгтэй, артиллер,[.....]