Авто, хуягт танкийн тэнхим

Батлан хамгаалахын сайд, БХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын  2017 оны тушаалаар бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо батлагдаж, ҮБХИС-ийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Цэргийн хангалт тээврийн тэнхимийг өөрчлөн Авто, хуягт танкийн тэнхим болгон зохион байгуулж, сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулж байна.

Эрхэм зорилго

Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, бие бялдар, сэтгэл зүйн өв тэгш хүмүүжилтэй, багаар ажиллах чадвартай, Цэргийн авто, гинжит машины ашиглалт, Хуягт танкийн команд болон цэргийн мэргэжлийн боловсролтой боловсон хүчин бэлтгэхэд оршино.

Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэл

 1. Авто, хуягт танкийн техникийн хангалтыг зохион байгуулах зарим онцлог
 2. Зэвсэгт хүчний Авто, хуягт танкийн техникийн хөгжлийн хандлага, хэтийн төлөв
 3. Авто, хуягт танкийн техникийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын тогтолцоонд хийсэн шинжилгээ
 4. Авто, хуягт танкийн техникийн ашиглалт, хадгалалт, хамгаалалтыг сайжруулах

Мэргэжлийн боловсрол олгох сургалт

 • Танкийн механик жолооч.
 • Танкийн буудагч.
 • ЯЦБМ-ны механик жолооч.
 • ЯЦБМ-ны наводчик оператор .
 • Хуягт тээвэрлэгчийн механик жолооч.
 • Хуягт танкийн техникийн цахилгаанчин засварчин.
 • Автын хөдөлгүүрийн засварчин.
 • Автотехникийн цахилгаанчин.

Хамт олон