Агаарын цэргийн тэнхим

Эрхэм зорилго

Зэвсэгт хүчний Агаарын цэргийн тайван цагийн болон байлдааны үүргийг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт-судалгааны төв болох.

Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зорилго

Багш, сонсогчийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, судалгаанд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх, тэнхимийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг ҮБХИС, ЦНС-тай нийцүүлэн явуулах.

Судалгааны тэргүүлэх чиглэл

  1. Монгол улсын Агаарын цэргийн хөгжлийн стратеги
  2. Сансар судлал /цэргийн хиймэл дагуул, пуужингийн довтолгооноос хамгаалах систем, баллистик пуужин/
  3. Нисгэгчгүй нисэх хэрэгсэл
  4. Агаарын цэргийн мэргэжлийн цэрэгт суурилсан сургалт бэлтгэл
  5. Судалгаанд суурилсан сургалт бэлтгэл

LEAVE REPLY

Your email address will not be published. Required fields are marked *