Гадаад хамтын ажиллагаа

Үндэсний батлан хамгаалахын их сургууль нь ОХУ, БНХАУ, АНУ, Их Британи, ХБНГУ, БНСУ, Япон, Канад, Франц, БНТУ зэрэг 10 гаруй оронтой батлан хамгаалах, цэргийн болон иргэний их дээд сургуулиудтай шууд харилцаа тогтоож, хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна.

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл:

  1. Батлан хамгаалах салбарын цэргийн болон цэрэг-техникийн гадаад хамтын ажиллагаа, харилцаа
  2. Боловсролын салбарын гадаад хамтын ажиллагаа, харилцаа
  3. Өөрийн гадаад хамтын ажиллагаа, харилцаа

Үйл ажиллгаа:

Өөрийн гадаад хамтын ажиллагаа, харилцаа, сургалт, багшийн хөгжил, багш, судлаач, оюутан солилцоо, хамтарсан хөтөлбөр, арга хэмжээ, боловсролын менежмент, тусламж, хөрөнгө оруулалт зэрэг багтана.