Магистрын хөтөлбөр

Хөтөлбөр
1Цэрэг, захиргааны удирдлага
2Төрөл, тусгай мэргэжлийн цэргийн урлаг
3 Артиллерийн зэвсэглэл
4Зенитийн пуужингийн зэвсэглэл
5Зенитийн артиллери-электроник
6Радио техник
7Цэргийн материал, техникийн хангалт
8Хуягт танкийн техник
9Цэргийн химийн техник, зэвсэг
10Цэргийн авто, гинжит машин
11Холбооны техник, хэрэгсэл
12Цэргийн удирдлагын автоматжуулалт
13Цэргийн зэвсэглэл
14Цэргийн инженерийн техник
15Цэргийн зам, гүүрийн инженер
16Цэргийн тусгай барилга байгууламж
17Цэргийн зэвсэглэл, техник судлал
18Байлдааны техник, зэвсгийн инженерчилэл
19Цэргийн түүх судлал
20Аюулгүй байдал судлал
21Батлан хамгаалах судлал
22Зэвсэгт хүчний байгуулалт
23Цэргийн сэтгэл зүйн хангалт
24Цэргийн сургалт судлал
25Байлдааны хангалт
26Нийтийн удирдлага