Оюутан дүрэм, журам

ҮНДЭСНИЙ БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН ИХ СУРГУУЛЬД
ДЭЭД БОЛОВСРОЛЫН БАКАЛАВРЫН ЗЭРЭГ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ
/2020-2021 оны хичээлийн жилээс эхлэн мөрдөх/

МЭРГЭЖЛИЙН БОЛОВСРОЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ

БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИД ЭЛСЭГЧИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ЖУРАМ

ОЮУТНЫ ДҮРЭМТ ХУВЦАС ӨМСӨХ ЗААВАР

СУРАЛЦАГЧДЫН ДОТУУР БАЙРНЫ ДҮРЭМ

СУРАЛЦАГЧИЙН ҮНЭЛГЭЭНИЙ ЖУРАМ

ЦЭРГИЙН СУРГУУЛИЙН ОЮУТАНД ЦЭРГИЙН МЭРГЭЖИЛ ОЛГОХ СУРГАЛТЫН ЖУРАМ