ОПЕРАЦ-ТАКТИКИЙН ТӨВ

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: “Суралцагсдад операц- тактик,  цэргийн удирдлага” мэргэжлээр мэдлэг, дадлага, чадвар олгох ЗОРИЛТУУД: Суралцагсдад үндсэн төрлийн байлдааныг удирдан зохион байгуулах онолын мэдлэг, чадвар эзэмшүүлэх; Сургалтын багц болон нэгж хөтөлбөрийн дагуу мэргэшүүлэх болон мэргэжлийн хичээлүүдийг төлөвлөн зохион байгуулах; Суралцагсдад ЦШУ-ны судалгааны арга зүй эзэмшүүлж, тэдний оператив тактикийн сэтгэлгээг хөгжүүлэх. Төвийн үйл ажиллагаа: “Операц-тактик, цэргийн удирдлага” […]

ЦЭРГИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨВ

  ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: “Тайван болон байлдааны цагт нэгтгэл ангийг удирдах, мэдлэг, дадлага, чадвар олгох ЗОРИЛТУУД: Тайван цагт нэгтгэл, ангийн цэргийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах сургалт явуулах. Байлдаан, операцыг төлөвлөн зохион байгуулах, сургалт, дадлага явуулах. Байлдаан, операцад тагнуул, инженер, РЭТ, холбоо, хими, цэргийн ар тал, техникийн хангалтыг зохион байгуулах суурь мэдлэг олгох сургалт явуулах. Төвийн[…..]

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, СТРАТЕГИЙН ТӨВ

  АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, СТРАТЕГИЙН ТӨВ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: “Суралцагсдад үндэсний аюулгүй байдал, цэргийн болон цэргийн стратегийн ойлголт, энхийг дэмжих ажиллагаа, болон олон улсын зэвсэгт мөргөлдөөний шинж чанар, түүнд гарч буй өөрчлөлтүүдийн талаар суралцаг ч нарт онолын цэгтэй мэдлэг олгох, оновчтой, бүтээлч сэтгэлгээг нь хөгжүүлэх, төвийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг шаардлагын түвшинд гүйцэтгэхэд чиглэгдэнэ. ЗОРИЛТУУД: Хичээлүүдийн сургалтын[…..]

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи

 АЛСЫН ХАРАА; Үндэсний цэргийн урлагийн мэдлэг оюуны манлайлагч сургууль болох эрхэм зорилго;  Аюулгүй байдлын батлан хамгаалагч, хөгжлийн тэргүүлэгч, зөв хандлагатай төрийн цэргийн удирдах албан тушаалтныг бэлтгэхэд оршино. БАТЛАН ХАМГААЛАХЫН УДИРДЛАГЫН АКАДЕМИЙН ТҮҮХ; Батлан хамгаалахын удирдлагын академи /БХУА/ нь  анх Батлан хамгаалахын сайдын 1993 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 19 дүгээр тушаалаар  “Оперативийн факультет” нэртэйгээр[…..]