ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Хуягтын Мариямын “Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдалд үзүүлэх шашны нөлөөллийн шинжилгээ” сэдвээр Аюулгүй байдал судлал мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.
Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2023 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн “Сүбээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно.
БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ