ТАНЫГ ДАРААХ АЖЛЫН БАЙРАНД УРЬЖ БАЙНА

Нийгмийн ажилтан ажилд авна. Ерөнхий зүйл: Аюулгүй байдлын дээд сургуулийн багш, ажилтан, оюутнуудын нийгмийн асуудалтай холбоотой үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, гүйцэтгэх, оюутан бүрийг хөгжүүлэх бүтээлч санаачлагыг урамшуулан дэмжих, оролцоог нэмэгдүүлэх, оюутны суралцах явцад учирч буй бэрхшээлтэй асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг, туслалцаа болон зөвлөгөө өгөх замаар тэдний бие даан, сурч боловсрох таатай орчинг бий болгох чиг […]

Монгол Улсын Цэргийн нийтлэг дүрмийн мэдлэг шалгах тестийн холбоосууд:

Тест 1 https://forms.gle/rzL1heDgfNtoy4sA9 Тест 2 https://forms.gle/aqysB6rFey4y47B4A Тест 3 https://forms.gle/AX3fJ8gimFseuya58 Тест 4 https://forms.gle/H6Hctc3FjJPqdzi88 Тест 5 https://forms.gle/GNW3tXduVjxDQQYG8 Тест 6 https://forms.gle/Y55nf3b8TRjSmcJk9

Батлан хамгаалахын эрдэм шинжилгээний хүрээлэнгээс эрхлэн гаргадаг “АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, БАТЛАН ХАМГААЛАХ СУДЛАЛ” сэтгүүлд эрдэм шинжилгээний өгүүлэл хүлээн авна

Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл нь дараах сэдвийн хүрээг хамарна . Үүнд: Аюулгүй байдал, Батлан хамгаалах бодлого, Цэргийн урлаг судлал, Зэвсэг,техник технологи, Цэргийн түүх, уламжлал. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэлд бичвэрт тавигдах ерөнхий шаардлага: Өгүүллийн нэр; Зохиогчийн овог, нэр, албан тушаал, эрдмийн зэрэг, цол, цахим хаяг; Товч агуулга (Монгол, англи хэлээр); Түлхүүр үг; (Монгол, англи хэлээр); Удиртгал; Судалгааны үндсэн[…..]