ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Баастын Ганбат  “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад цэргийн тагнуулын үүрэг, оролцооны онол, арга зүйн зарим асуудал” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2022 оны 6 дугаар сарын 10-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн “Сүдээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ […]

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Шагдарсүрэнгийн Гантуяа “Үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад хөрөнгө оруулалтын бодлогын үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээ” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” чиглэлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2022 оны 5 дугаар сарын 25-ны өдрийн 14:00 цагт тус сургуулийн “Сүдээдэй” танхим (Хичээлийн I байрны 212 тоот)-д болно. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ[…..]

Багш нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн өмнөх тандалт асуумж ДБСБ, МСҮТ,ПК

Багш нарын эрүүл мэндийг дэмжих хөтөлбөр хэрэгжиж эхлэхтэй холбогдуулан эрүүл мэндийн байдлыг урьдчилан үнэлэх асуумжийг улсын хэмжээнд авах гэж байна. Энэхүү асуумжууд нь бүгд үнэлгээний асуумж байгаа тул та аль болох үнэн зөв, бодитой хариултаа өгч туслана уу.

Багш нарын урьдчилан сэргийлэх үзлэгийн өмнөх тандалт асуумж_ДБСБ, МСҮТ,ПК (esis.edu.mn) […]