ҮБХИС-ийн 2024-2025 оны хичээлийн жилийн элсэлтийн зарлал

1. Цэргийн нэгдсэн дээд сургуулийн цэргийн мэргэжлийн бакалаврын болон Батлан хамгаалахын политехник коллежийн мэргэжлийн боловсролын хөтөлбөрт элсэгч нь Үндэсний батлан хамгаалахын их сургуульд өөрийн биеэр; 2. Аюулгүй байдлын дээд сургууль /иргэний чиглэлийн/-д элсэгч нь цахимаар болон биеэр ирж бүртгүүлнэ. Элсэлтийн бүртгэл 2024 он 07 дугаар сарын 01-ний өдрийн 08.30 цагт эхэлж, 7 дугаар сарын 19-ний […]

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Цэрэндулам овогтой Батбаяр “Цэргийг агаарын довтолгооноос хамгаалах удирдлагын чадавхыг дээшлүүлэх боломж” сэдвээр “Цэргийн удирдлага” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдрийн 13:00 цагт тус их сургуулийн хичээлийн I байрны “Сүбээдэй” танхимд болно.   Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Сэсээр[…..]

ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Цогтсайхан овогтой Буянцогтоо “Монгол Улсын аюулгүй байдалд Энэтхэг-Номхон далайн стратегийн үзүүлэх нөлөөллийн шинжилгээ” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална. Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдрийн 13:00 цагт тус их сургуулийн хичээлийн I байрны “Сүбээдэй” танхимд болно. БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ДЭД ЗӨВЛӨЛ

ҮБХИС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМД ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, ЭРХ ЗҮЙ МЭРГЭЖЛЭЭР БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

Олон улсын харилцааны багш – 2 Эрх зүйн багш – 1   Заах хичээл: Олон улсын харилцааны багш : Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа Олон Улсын харилцааны онол Олон улсын нөхцөл байдлын шинжилгээ   Эрх зүйн багш : Цэргийн эрх зүй Хүний эрх   Тавигдах шаардлага:   Олон улсын харилцааны багш : Мэргэжил: Олон[…..]