ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛНА

Үндэсний Батлан Хамгаалахын Их Сургуулийн докторант Соном овогтой Бямбасүрэн “Гамшгаас хамгаалах улсын албадын харилцан ажиллагааг сайжруулах арга зам” сэдвээр “Аюулгүй байдал судлал” мэргэжлээр доктор (Ph.D)-ын зэрэг хамгаална.  Хамгаалуулах дэд зөвлөлийн хуралдаан 2024 оны 4 дүгээр сарын 19-ны өдрийн 14:00 цагт тус их сургуулийн хичээлийн I байрны “Сүбээдэй” танхимд болно.

 

БАТЛАН ХАМГААЛАХ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ