“Цац” сургалт, судалгаа, арга зүйн сэтгүүлийн ээлжит дугаарт өгүүлэл хэвлүүлэхийг урьж байна

“Цац” сургалт, судалгаа, арга зүйн сэтгүүлийн ээлжит дугаарт өгүүлэл хэвлүүлэхийг урьж байна. Та бүхэн материалаа 2023 оны 10 дугаар сарын 13-ны өдрийн дотор дараах цахим хаягаар tsats@mndu.gov.mn ирүүлнэ үү.

                          Эрдэм шинжилгээ, инновацын хэлтэс