ҮБХИС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМД ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, ЭРХ ЗҮЙ МЭРГЭЖЛЭЭР БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

  1. Олон улсын харилцааны багш – 2
  2. Эрх зүйн багш – 1

 

Заах хичээл:

Олон улсын харилцааны багш :

  • Монгол Улсын эдийн засгийн гадаад харилцаа
  • Олон Улсын харилцааны онол
  • Олон улсын нөхцөл байдлын шинжилгээ

 

Эрх зүйн багш :

  • Цэргийн эрх зүй
  • Хүний эрх

 

Тавигдах шаардлага:

 

Олон улсын харилцааны багш :

Мэргэжил: Олон улсын харилцаа

Боловсролын зэрэг: Магистр ба түүнээс дээш

Мэргэшил:

  • Олон улсын харилцаа хөтөлбөрийн мэргэжлийн хичээл заах чиглэлээр мэргэшсэн байх
  • 2-оос доошгүй гадаад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй.

Эрх зүйн багш :

Мэргэжил: Эрх зүй

Боловсролын зэрэг: Магистр ба түүнээс дээш

Мэргэшил:

  • Цэргийн эрх зүй, Хүний эрхийн чиглэлээр мэргэшсэн /давуу тал/