ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМД ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, ЭРХ ЗҮЙ МЭРГЭЖЛЭЭР БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛНА

ҮБХИС-ИЙН ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, НИЙТИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМД

ОЛОН УЛСЫН ХАРИЛЦАА, ЭРХ ЗҮЙ МЭРГЭЖЛЭЭР

БАГШ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ

 1. Олон улсын харилцааны багш – 1
 2. Эрх зүйн багш – 1

Заах хичээл:

Олон улсын харилцааны багш :

 • Бүс нутаг судлал
 • МУ-ын эдийн засгийн гадаад харилцаа
 • Дэлхийн тулгамдсан асуудал
 • Монгол улс ба гуравдагч хөршийн бодлого

Эрх зүйн багш :

 • Цэргийн эрх зүй
 • Хүний эрх

Тавигдах шаардлага:

Олон улсын харилцааны багш :

Мэргэжил: Олон улсын харилцаа / Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан /

Боловсролын зэрэг: Магистр ба түүнээс дээш

Мэргэшил:

 • Олон улсын харилцаа хөтөлбөрийн мэргэжлийн хичээл заах чиглэлээр мэргэшсэн байх
 • 2-оос доошгүй гадаад хэлний ахисан түвшний мэдлэгтэй.

 

Эрх зүйн багш :

Мэргэжил: Эрх зүй /Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан /

Боловсролын зэрэг: Магистр ба түүнээс дээш

Мэргэшил:

 • Цэргийн эрх зүй, Хүний эрхийн чиглэлээр мэргэшсэн /давуу тал/
 • Гадаад хэлний Англи хэлний дунд болон түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй.

Багшид тавигдах шаардлага:

Боловсрол Магистр, түүнээс дээш боловсролын зэрэгтэй
Мэргэжил Олон улсын харилцаа

Эрх зүй

Мэргэшил Багшлах эрхийн сургалтад хамрагдсан.

Сургалтын хөтөлбөрийн дагуу мэргэшсэн

Туршлага Мэргэжлээрээ 2-оос доошгүй жил ажилласан

Багшийн ёс зүйн шаардлагыг хангасан байх.

Ур чадвар Удирдан зохион байгуулах –       Хариуцсан ажлаа төлөвлөх, зохион байгуулах;

–       Багаар ажиллах;

–       Бусад

  Дүн
шинжилгээ
хийх
–       Сургалт, судалгааны арга зүй, багшлах ур чадвар эзэмшсэн;

–       Албан ажлын хэрэгцээнд шаардагдах мэдээлэл цуглуулж, дүгнэх;

–       Мэдээллийн техник хэрэгслийг хэрэглээний түвшинд ашиглан боловсруулалт хийх, үр дүнг тооцох;

–       бусад

  Асуудал шийдвэрлэх –       Албан үүргийнхээ дагуу хариуцах ажил үүргийг хууль тогтоомжид нийцүүлэн гүйцэтгэх;

–       Багшийн ёс зүй, хэм хэмжээг баримталдаг;

–       Байгууллага, хувь хүний нууцыг хадгалах;

–       бусад

  Манлайлах –       Ёс зүйгээр  манлайлан үлгэр дууриалал үзүүлэх;

–       Ажил хэргийн хувьд бүтээлч санаачлагатай ажиллах;

–       Бусад

  Бусад –       Албан хэрэг хөтлөх, баримт бичиг боловсруулах;

–       Гадаад хэлний дунд, түүнээс дээш түвшний мэдлэгтэй;

–       Мэдээллийн технологийн орчин үеийн программ хангамж, техникийг хэрэглэх;

–       Бусад

LEAVE REPLY

Таны имэйл хаягийг нийтлэхгүй. Required fields are marked *