Алсын хараа

----------------------------------

Аюулгүй байдал, батлан хамгаалахын боловсрол, судалгаа боловсруулалтын ажил, үйлчилгээг олон улсын нийтлэг жишигт хүргэх.

Үнэт зүйлс

------------------------
  • үндэсний язгуур эрх ашиг
  • уламжлал, шинэчлэл
  • цэрэг, эх оронч үзэл
  • эрдэм мэдлэг
  • нэр төр, ёс зүй
  • нийгмийн хариуцлага

Зорилго

------------------

Улс орны тогтвортой хөгжил, аюулгүй байдлыг хангахад шаардлагатай батлан хамгаалах (цэргийн) чадавхыг бүрдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх боловсрол, эрдэм шинжилгээ, хүний хөгжлийн орчин үеийн цогц орчинг үе шаттайгаар хөгжүүлж, олон улсын нийтлэг жишигт нийцсэн судалгаанд суурилсан их сургууль болох.

МЭДЭЭЛЭЛ

Хоёр талын хамтын ажиллагааны хүрээнд МУИС-аас зохион байгуулсан “Кибер аюулгүй байдлын ойлголт өгөх нь” сэдэвт цахим сургалтад ҮБХИС-ийн багш нар хамрагдлаа

Боловсролын тогтолцоо

Доктор

Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний хүрээлэн

Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний хүрээлэнг түшиглэн Батлан хамгаалах болон Цэргийн шинжлэх ухаан, иргэний чиглэлээр Аюулгүй байдал судлалаар тус тус докторын зэрэг олгох.

Бакалавр

Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль, Аюулгүй байдлын дээд сургууль

Цэргийн нэгдсэн дээд сургууль, Цэргийн хөгжмийн коллежид Хуурай замын цэргийн сургалт, Агаарын цэргийн сургалт, Кибер аюулгүй байдлын цэргийн сургалт, Барилга-инженерийн цэргийн сургалт, Батлан хамгаалах болон Цэргийн шинжлэх ухааны чиглэлээр, Аюулгүй байдлын дээд сургуульд Аюулгүй байдлын чиглэлээр тус тус бакалаврын зэрэг олгох.

Магистр

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи, Цэргийн нэгдсэн дээд сургуульд Хуурай замын цэргийн сургалт, Агаарын цэргийн сургалт, Кибер аюулгүй байдлын цэргийн сургалт, Батлан хамгаалах болон Цэргийн шинжлэх ухааны чиглэлээр, Аюулгүй байдлын дээд сургуульд Аюулгүй байдлын болон Төрийн удирдлагын чиглэлээр тус тус магистрын зэрэг олгох.

Мэргэжлийн боловсрол

Батлан хамгаалахын мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв

Цэргийн хөгжмийн коллеж болон Батлан хамгаалахын мэргэжил-сургалт үйлдвэрлэлийн төвд Хуурай замын цэргийн сургалт, Агаарын цэргийн сургалт, Кибер аюулгүй байдлын цэргийн сургалт, Барилга-инженерийн цэргийн сургалт, Батлан хамгаалахын чиглэлээр дипломын зэрэг олгох.

Харьяаллын сургуулиуд

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи

Батлан хамгаалахын удирдлагын академи /БХУА/ нь  анх Батлан хамгаалахын сайдын 1993 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн 19 дүгээр тушаалаар  “Оперативийн факультет” нэртэйгээр байгуулагдаж, Монгол улсын Зэвсэгт хүчин дотооддоо цэргийн дээд боловсролтой удирдах офицер бэлтгэж эхэлсэн. Цэргийн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд ЦИС-ийн бүтэц, зохион байгуулалтыг боловсронгуй болгох зорилгоор 1996 онд “Команд штабын институт” болж, улмаар 1999 […]

ЦЭРГИЙН СТРАТЕГИЙН ТӨВ

Эрхэм зорилго: “Оператив-тактикийн мэргэжлээр мэдлэг, дадлага, чадвар олгох” Зорилт: Төвийн багш нарын удирдан явуулдаг хичээлүүдээр сургалтын хөтөлбөр, сэдвийн төлөвлөгөө боловсруулж, хичээл заах сургалтын орчинг бүрдүүлэх; Суралцагч нарт төрийн цэргийн бодлого, цэргийн стратеги, операцын онолын суурь мэдлэгийг олгох; Үндсэн төрлийн байлдаанд МББр-ын байлдааны ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, явуулах онолыг суралцагч нарт олгох; Багш нарын мэдлэг, дадлага, […]

ЦЭРГИЙН УДИРДЛАГЫН ТӨВ

Эрхэм зорилго: “Тайван болон байлдааны цагт нэгтгэл, ангийг удирдах, мэдлэг, дадлага, чадвар олгох” Зорилт: Тайван цагт цэргийн анги, байгууллагын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, гүйцэтгэлийн удирдлагын талаар мэдлэг, дадлага олгох; Операц, байлдааны ажиллагааг зохион байгуулах,тэдгээрт төрөл мэргэжлийн цэргийг хэрэглэх мэдлэг, ур чадвар олгох; Операц, байлдааны ажиллагаанд тагнуул, инженер, РЭТ, холбоо, хими, цэргийн ар тал, техникийн хангалтыг зохион […]

АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ, ЭНХИЙГ ДЭМЖИХ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨВ

 Эрхэм зорилго: “Аюулгүй байдлын үндэс, олон улсын харилцаа, хууль эрх зүй, энхийг дэмжих ажиллагааны  онолын мэдлэг, чадвар, дадлага олгох”   Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл Аюулгүй байдал, олон улсын харилцаа, энхийг дэмжих ажиллагааны сургалт зохион байгуулж явуулах; НҮБ-ын Энхийг дэмжих ажиллагаа болон олон улсын цэргийн ажиллагаанд оролцох офицеруудад онолын мэдлэг, дадлага олгох; Олон улсын хамтарсан сургалт, […]

ЦЭРГИЙН НЭГДСЭН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО “Монгол Улсын үндэсний эрх ашгийг эрхэмлэн дээдэлдэг, ёс суртахуун, бие бялдрын өв тэгш хүмүүжилтэй, мэргэжлийн өндөр түвшинд ажиллах чадвартай боловсон хүчин бэлтгэдэг  судалгааны сургууль болоход оршино”. ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ Зэвсэгт хүчний хэрэгцээ, хөгжлийн чиг хандлагад нийцсэн цэргийн мэргэжлийн боловсон хүчинг бэлтгэх, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг төгөлдөржүүлж, хүний хөгжил, инновацийн менежмент, шинэ технологи, үр дүнд […]

ЕРӨНХИЙ ЦЭРГИЙН ТЭНХИМ

Тэнхимийн үүсэл хөгжил Ерөнхий цэргийн  тэнхим нь анх их жанжин Д.Сүхбаатарын санаачилгаар 1921 онд “Их даргын сургууль” нэртэйгээр 3 анги, 90 сурагч, 11 дарга, зөвлөлтийн 7 мэргэжилтэнтэйгээр  байгуулагдахад түүний нэг нь болон “Морин болон пулемётын анги” нэртэйгээр байгуулагджээ. Тус тэнхим түүхийнхээ өнгөрсөн хугацаанд морин болон пулемёт ангиас эхлээд тактикийн секц, ерөнхий цэргийн кафедр, ерөнхий цэргийн […]

Авто, хуягт танкийн тэнхим

Батлан хамгаалахын сайд, БХЯ-ны Төрийн нарийн бичгийн даргын  2017 оны тушаалаар бүтэц, зохион байгуулалт, орон тоо батлагдаж, ҮБХИС-ийн Цэргийн нэгдсэн сургуулийн Цэргийн хангалт тээврийн тэнхимийг өөрчлөн Авто, хуягт танкийн тэнхим болгон зохион байгуулж, сургалт, эрдэм шинжилгээний үйл ажиллагаа явуулж байна. Эрхэм зорилго Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн, бие бялдар, сэтгэл зүйн өв тэгш […]

Агаарын цэргийн тэнхим

Эрхэм зорилго Зэвсэгт хүчний Агаарын цэргийн тайван цагийн болон байлдааны үүргийг мэргэжлийн өндөр түвшинд гүйцэтгэх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт-судалгааны төв болох. Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын зорилго Багш, сонсогчийн эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын үр өгөөжийг дээшлүүлэх, судалгаанд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх, тэнхимийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны тэргүүлэх чиглэлийг ҮБХИС, ЦНДС-тай нийцүүлэн явуулах. ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ СУДАЛГААНЫ АЖЛЫН ТЭРГҮҮЛЭХ ЧИГЛЭЛҮҮД: […]

Артиллер, зэвсгийн тэнхим

   Түүхэн замнал 1921 оны 7 дугаар сард “Цэргийн зөвлөл”-ийн шийдвэрээр 6 сарын сургалт бүхий “Их Даргын сургууль” /зарим номонд “Ардын цэргийн сургууль”/ байгуулагдахад “Артиллерийн тасаг” 1 салаа 20 хүнтэйгээр байгуулагдаж 1921 оны 10 дугаар сарын 15-нд хичээл эхэлсэн өдрийг “АРТИЛЛЕР, ЗЭВСГИЙН ТЭНХИМ” үүсэн байгуулагдсан өдөр болгон түүхэнд тэмдэглэсэн юм.      Түүхэн товчоо ЭРХЭМ […]

Цэргийн ар талын тэнхим

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО Монгол Улсын үндэсний эрх ашиг, тусгаар тогтнолыг эрхэмлэн дээдэлсэн цэргийн хэргийн өндөр мэдлэгтэй ар талын албадын мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын орчинг бүрдүүлэн Зэвсэгт хүчний өнөөгийн шаардлагыг хангасан боловсон хүчин бэлтгэх, ар талын хангалтын тулгамдсан асуудлаар эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил явуулна..   ЦЭРГИЙН АР ТАЛЫН ТЭНХИМИЙН ТОВЧ ТҮҮХ:   Монгол Ардын Арми Ар талын боловсон […]

Цэргийн холбоо, кибер аюулгүй байдлын тэнхим

ТҮҮХИЙН ТОВЧООН Ардын Засгийн Газрын 1921 оны 12 дугаар сарын 10-ны өдрийн 28 дугаар хуралдаан дээр жанжин Д.Сүхбаатар телефон, цахилгаан мэдээний мэргэжилтэн бэлтгэх Цэргийн сургуулийг байгуулах санал гаргаж, техник хэрэгслийг нь Зөвлөлт Орос Улсаас авчрах тухай хэлэлцэн баталсан явдал юм. Тэрхүү шийдвэрийг үндэслэн Цэргийн яамны ЦЕС-ийн бүрэлдэхүүнд «Төмөр утасны ангийг байгуулах тухай” 1922 оны 3 […]

ЦЭРГИЙН ИНЖЕНЕР, ХИМИЙН ТЭНХИМ

Зорилго: Зэвсэгт хүчин, төрийн цэргийн байгууллагуудын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн цэргийн инженер, химийн мэргэжлээр мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, магистр, бакалаврын болон мэргэжлийн боловсролтой боловсон хүчин бэлтгэх; цэргийн инженер, химийн  техник, технологийн ашиглалтыг сайжруулах, инновацийг нэвтрүүлэх чиглэлээр судалгаа, шинжилгээний ажлыг хөгжүүлэн нутагшуулах Зорилт: Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөг боловсронгуй болгон шинэчлэх, сургалтын орчинг бүрдүүлэн сургалтыг үр дүнтэй, зохион байгуулах […]

Аюулгүй байдлын дээд сургууль

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ 2001-2003 он Иргэний боловсролын сургууль /Батлан хамгаалахын болон Хууль зүй, Дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2001 оны 8 дугаар сарын 21-ний өдрийн н/09 дүгээр тушаалаар/ 2003-2005 он Иргэний боловсролын дээд сургууль 2005-2008 он Удирдлага, технологийн дээд сургууль /Батлан хамгаалахын их сургуулийг 2005-2010 онд хөгжүүлэх хөтөлбөрийн “4.1-ийн БХИС-ийг хөгжүүлэх бодлого, чиглэл”-д заасны дагуу/ 2008-2010 он […]

ЭЛЕКТРОНИКИЙН ТЭНХИМ

ЭРХЭМ  ЗОРИЛГО Нийгмийн болон салбарын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, холбоо, мэдээллийн дэвшилтэт техник,  технологийн онолын мэдлэг, дадлага, ур чадвар эзэмшсэн, оюуны өндөр чадамж, ажил албаны төлөвшилтэй, хөрвөх чадвар бүхий инженерийн дээд боловсрол эзэмшүүлнэ. ЗОРИЛТ: – Бакалаварын сургалтыг олон улсын жишиг, дээд боловсролын стандартад нийцсэн, магадлан итгэмжлэгдсэн хөтөлбөрөөр зохион байгуулах;- Багш, суралцагчдын эрдэм судлалын ажлыг эрчимжүүлэх замаар […]

МАТЕМАТИК, МЭДЭЭЛЭЛ ТЕХНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

ЗОРИЛГО: Монгол улсын батлан хамгаалах болон иргэний салбарт хувь нэмэр оруулж, чадахуйц хөврөх чадвартай, цэгцтэй сэтгэлгээ бүхий хүний нөөц бэлтгэх ЗОРИЛТ : Сургалтын хөтөлбөрүүдэд шинэчлэлийг хийж, сургалтын чанар, хүртээмжийг дээшлүүлэх Тэнхмийн багшлах бүрэлдэхүүний эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүн, эрдэмтэн судлаачдын эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх Багш нарын заах арга зүй, ур чадварыг дээшлүүлэх, багшийн хөгжилд дэмжлэг […]

ЭДИЙН ЗАСАГ , МЕНЕЖМЕНТИЙН ТЭНХИМ

ЗОРИЛГО: Үндэсний болон олон улсын боловсролын чиг хандлагыг баримжаалж, үр дүнд суурилсан боловсролыг хөгжүүлэхүйц хөтөлбөрийн тогтвортой байдлыг ханган, суралцагч,судлаач хамт олон болох. ЗОРИЛТ: Хэрэглэгч болон сонирхогч талуудын хэрэгцээг хангахад чиглэсэн үйл ажиллагааны цогц төлөвлөлтийг хэрэгжүүлэх Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт, хэрэгцээтэй уялдуулан сургалтын хөтөлбөрийн суралцахуйн үр дүн буюу төгсөгчийн эзэмших мэдлэг, чадвар, хандлагыг тодорхойлох Оюутан төвтэй […]

ИНЖЕНЕР МЕХАНИКИЙН ТЭНХИМ

ЗОРИЛГО: Батлан хамгаалах болон бусад салбарт Инженерийн чиглэлээр ажиллах бакалавр, магистрын мэдлэг чадвар чадамжтай, иргэний өндөр соёлтой, хөрвөх чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэхэд оршино. ЗОРИЛТ : Сургалтын хөтөлбөрүүдийг тогтвортой байдалд шилжүүлэх, сургалтыг чанартай явуулах Багшлах бүрэлдэхүүн болон суралцагчдын эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын бүтээмжийг нэмэгдүүлэх Багш нарын заах арга зүй, ур чадварыг дээшлүүлэх, багшийн хөгжилд дэмжлэг үзүүлэх Сургалтын […]

НИЙГЭМ ХҮМҮҮНЛЭГИЙН ТЭНХИМ

ЗОРИЛГО: Боловсролын тухай, Дээд боловсролын тухай хууль, Төрөөс боловсролын талаар баримтлах бодлого, болон Батлан хамгаалах салбар, Зэвсэгт хүчний шинэчлэлийн шаардлага, БХИС-ийг хөгжүүлэх мастер төлөвлөгөөнд нийцүүлэн сургалтын болон хичээлийн хөтөлбөрийг чанартай хэрэгжүүлж, оюутан сонсогчдод ерөнхий болон мэргэжлийн суурь хичээлээр дамжуулан бие даан хөгжих, манлайлах чадвар бүхий бүтээлч бие хүнийг хөгжүүлэн төлөвшүүлж, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг тэргүүлэх […]

Цэргийн хөгжмийн коллеж

Түүхэн замнал: Бүрээчийн анги: 1924 онд Ардын цэргийн даргын сургууль /Одоогийн Батлан хамгаалахын их сургууль/-ийн дэргэд байгуулан, цэргийн сургуулийн хөгжмийн салааны хэлбэрээр хөгжимчдийг сургаж байсан түүхтэй Байнгийн дамжаа: 1990 оноос цэргийн үлээвэр хөгжмийн үндэсний боловсон хүчнийг дотооддоо бэлтгэх асуудал тавигдаж улмаар мэргэжлийн үлээвэр хөгжимчин бэлтгэх, сургууль байгуулах асуудлыг Батлан хамгаалах яам, Зэвсэгт хүчний жанжин штабын […]

Батлан хамгаалахын мэргэжлийн сургалт-үйлдвэрлэлийн төв

АЛСЫН ХАРАА :Батлан хамгаалах салбарын хэрэгцээ, хөгжлийн хандлагад нийцсэн цэргийн мэргэжилтэн бэлтгэдэг, үндэсний хэмжээнд хүлээн зөвшөөрөгдсөн жишиг сургалт үйлдвэрлэлийн төв байна. ЭРХЭМ ЗОРИЛГО:“Батлан хамгаалах салбарын  хэрэгцээ  шаардлагад нийцсэн, даргалах болон  гүйцэтгэх албан тушаалын  ахлагчийн бүрэлдэхүүнийг чанартай бэлтгэх” ҮНЭТ ЗҮЙЛ:ЧАДВАРЛАГ БОЛОВСОН ХҮЧИН, ЧАНАРТАЙ СУРГАЛТ, ЧАДАМЖТАЙ ТӨГСӨГЧ ТҮҮХЭН ТОВЧОО: Төрийн цэргийн шинэчлэлийн бодлогын хүрээнд 1993.05.31-ний өдөр Батлан […]